Geen verlofbriefje meer

Gevolgen voor binnenlands vervoer

 

03-02-2015  EVO WEBSITE

  • Vanaf 2 maart verdwijnt in Europa het patronaal attest, ook wel het verlofbriefje genoemd.

  • Dit document moeten chauffeurs momenteel bij zich hebben als ze de grens over gaan en in de voorafgaande 28 kalenderdagen ziek waren, verlof hadden of andere werkzaamheden verrichtten.

Gevolgen.      > > > > > > > > > > > > > > >

  • Het afschaffen van dit document heeft niet alleen gevolgen voor grensoverschrijdend vervoer, ook bij nationaal vervoer moeten chauffeurs beter gaan registreren.

  • Hoewel het patronaal attest momenteel alleen bij internationaal transport nodig is, moeten dus ook vervoerders die alleen in Nederland rijden rekening houden met de wetswijziging.

Uren

  • Het verdwijnen van het patronaal attest heeft tot gevolg dat chauffeurs geen geprint document meer bij zich hoeven hebben.

  • Alleen de uren dat men niet gewerkt heeft moet men wel in de tachograaf gaan registreren.

  • Via de functie handmatige invoer in de tachograaf moeten de uren ingevuld worden.

  • Het correct invullen van deze informatie geldt ook voor chauffeurs die alleen in Nederland blijven rijden

Bron EVO